Nowości w Adobe Photoshop CC

Firma  Adobe Systems Software udostępniła aktualizację dla swojego flagowego produktu do edycji grafiki Photoshop CC.

Jedyna możliwość pobrania nowego oprogramowania jak i aktualizacji to wykupienie konta w usłudze Creative Cloud. Zmiany przedstawione przy aktualizacji są dość duże i obejmują :
1. Połączone obiekty inteligentne (Linked smart objects) – Dzięki temu mechanizmowi współpraca i projektowanie stają się łatwiejsze. Połączone obiekty inteligentne odnoszące się do plików przechowywanych w systemie lokalnym lub na dysku sieciowym mogą być używane wielokrotnie w różnych dokumentach programu Photoshop. Dodatkową zaletą tej technologii jest oszczędność miejsca wynikająca ze zmniejszenia rozmiarów plików.

2. Wypaczenie perspektywy (Perspective Warp) – Perspektywę fragmentu obrazu można dostosować bez modyfikacji sąsiednich obszarów. Program pozwala zmienić punkt obserwacji obiektu. Na przykład ujęcie z teleobiektywu można przekształcić w obraz szerokokątny i odwrotnie. Obrazy z różnymi punktami zbiegu i odmiennym położeniem aparatu mogą być łączone w jednorodne kompozycje.
3. Generowanie zasobów w czasie rzeczywistym – Koniec z mozolnym, ręcznym cięciem i eksportowaniem zasobów podczas eksportowania dla różnych ekranów. Technologia Adobe Generator zawarta w programie Photoshop CC już podczas pracy zapisuje oznaczone warstwy i grupy warstw w wybranych formatach jako pliki-obrazy, gromadząc je w pojedynczym folderze.
4. Druk 3D – Funkcja druku 3D w programie Photoshop umożliwia wizualizację projektów 3D w świecie rzeczywistym. Dostępne są opcje tworzenia, dostosowywania i wyświetlania podglądu projektu. Modele można drukować bezpośrednio na lokalnej drukarce 3D lub w usłudze online.
5. Adobe Generator – Przełomowa technologia Adobe Generator daje programistom dostęp niskiego poziomu do plików programu Photoshop. Są na niej oparte inteligentne narzędzia automatyzujące czasochłonne czynności i usprawniające obiegi pracy.
6. Integracja z usługą Adobe Edge Reflow CC – Wystarczy kliknąć, aby przenieść zasoby z makiety w programie Photoshop do programu Edge Reflow CC i szybko dopasować układy do wszystkich żądanych urządzeń. Technologia Adobe Generator pozwala na błyskawiczne projektowanie materiałów internetowych.
7. Ulepszenia obiegów pracy – Niewielkie zmiany, o które często prosili użytkownicy, zapewniają oszczędność czasu podczas wykonywania typowych zadań. Nowe klawisze modyfikujące ułatwiają tworzenie ścieżek. Do przesunięcia ścieżki można na przykład użyć spacji.
8. Zwiększona wydajność – Oprogramowanie działa płynnie podczas używania najważniejszych narzędzi, takich jak Inteligentne wyostrzanie, Formowanie i Wypaczenie marionetkowe. Mechanizm graficzny Adobe Mercury następnej generacji oparty na technologii OpenCL zapewnia błyskawiczne wyniki również w trakcie edycji największych plików.
9. Efektywne narzędzia do projektowania – Program Photoshop ułatwia tworzenie materiałów w dowolnym formacie. Dostępne są między innymi style tekstu, kształty z możliwością edycji, ulepszone wzorki i wypełnienia oparte na skryptach, warstwy wektorowe umożliwiające stosowanie pociągnięć i gradientów do obiektów wektorowych, a także narzędzia usprawniające tworzenie pociągnięć i linii kreskowanych.