Nowe możliwości Adobe Bridge CC

Adobe w dniu wczorajszym udostępniło najnowszą wersję oprogramowania Bridge CC w wersji 6.2 .
1. Zautomatyzowane zarządzanie cachem

Adobe Bridge czyści samoczynnie pamięć podręczną w czasie kiedy nie używamy aplikacji. Wyczyszczone zostaną między innymi metadane, klucze, miniatury z bazy danych programu. Powoduje to zwiększenie miejsca dyskowego i jednocześnie zwiększenie miejsca na pamięć podręczną dla innych programów.
Dodana została opcja Clean-up umożliwiająca przydzielić określoną przez siebie wielkość pamięci cache. Po przekroczeniu ustawionej przez nas wartości pamięć zostanie wyczyszczona.
2. Generowanie miniatur na żądanie

Drugą nowością jest tworzenie miniatur i metadanych. Nowa wersja Adobe Bridge generuje tylko miniatury dla plików widocznych na ekranie. Przewinięcie plików w górę lub w dół spowoduje wygenerowanie miniatur dla następnych plików. Metadane będą wczytywane dla wszystkich elementów, aby zapewnić poprawne działanie i wyszukiwanie.
3. Import na urządzenia MAC

Użytkownicy Mac OS X na 10.11.x będą mogli importować z urządzenia mobilnych iOS i Android, a także aparatów cyfrowych połączonych PTP (Picture Transfer Protocol) lub tryb (Media Transfer Protocol) MTP.

Dodatkowo Adobe przygotowało funkcję AutoStack Panorama / HDR, która pozwoli przy dalszych uaktualnieniach na wprowadzenie dodatkowych funkcji.

„Biorąc pod uwagę skupiliśmy się na stabilności i wydajności Bridge, podjęliśmy znaczące aktualizacje komponentów technologii rdzenia”, mówi firma . „Spowoduje to ustawienie podwaliny pod platformą technologiczną, aby umożliwić dalszy rozwój i modernizację Bridge”.