Aktualizacja Lightroom 7.0.1 - Usunięcie błędów

Aktualizacja Lightroom 7.0.1 – Usunięcie błędów

W niedługim czasie po wprowadzeniu nowego produktu Adobe wypuszcza aktualizację, która nie wnosi nic nowego tylko poprawia niedociągnięcia.

Aktualizacja Lightroom 7.0.1

Po pierwsze usuwa problem z importem zdjęć z kart SD. Jeśli masz jakiekolwiek anomalie podczas importu zalecana jest aktualizacja.

Drugą poprawką jest  możliwość pozostania przy wersji 6 i jednocześnie testowo korzystać z Lightroom Classic CC. Wcześniej Stara wersja była bez pytania zastępowana nową.

Wszystkie Dodatkowe informacje można przeczytać na stronie pomocy Adobe.